Matúš Kocian

Archive

Neber zvíře do úst - kniha rozhovorů o zvířatech

Neber zvíře do úst
aneb Podala snad Eva Adamovi jelito?

Pavel Hub

Sáhnout po této knize jako po lehké humoristické četbě
pro letní dovolenou na pláži by byl omyl.
Její název by bylo lépe interpretovat jako „jedenácté přikázání“ – důležité mravní naučení, jež Bůh
zapomnělpředat Mojžíšovi na hoře Sinaj. Čtenáři jsou vní předkládána k zamyšlení závažná kontroverzní
a v médiích málo diskutovaná témata:

Proč
dosud držíme miliony zvířat v trýznivých podmínkách velkochovů? Musíme je zabíjet pro
svou obživu? Je vegetariánství úchylkou, anebo zodpovědným a láskyplným přístupem ke všem bytostem
bez rozdílu? Jaké jsou dopady systému „živočišné výroby“ na člověka, společnost a přírodu?
Je český občan lhostejný, krutý, nebo jen málo informovaný? Změnil byse svět k lepšímu a cítili
bychom se lépe, kdybychom na zvířata přestali pohlížet jako na chodící řízky, kožichy a deodoranty?
Má mít přednost chtíčem prosáklá tradice před láskou k bližnímu? Je evoluce „pána tvorstva“
u konce, nebo má náš druh potenciál se dále vyvíjet?

Obsáhlá kniha je dílem přemýšlivého občana, který se neostýchá vyjádřit hořké pocity absurdity,
lítosti i hněvu nad zatvrzelým a samolibým lidským počínáním. Je jeho pokusem nalézt co nejpravděpodobnější
a nejúplnější odpovědi na palčivé otázky, a z toho důvodu je koncipována jako sbírka
rozhovorů. K uvedeným i jiným tématům se v ní zasvěceně
vyslovují dlouholetí ochránci zvířat,
stejně
jako známí veřejněčinní jedinci: sociolog Jan Keller, filosof Vladimír Šiler, religionista Jan
Kozák, spisovatelé Jana Štroblová a Antonín Bajaja, katoličtí kněží Marek Orko Vácha a Matúš
Kocian, a také odborníci na problematiku vegetariánství Jan Šťastný (právník) a Zbyněk Luňáček
(praktický lékař). O zkušenostech sportovce s veganskou výživou zde hovoříněkolika­násobný mistr
světa v thajském boxu Jan Müller.

Publikace je protkána citáty významných světových myslitelů
a historických osobností, včetně
případných výňatků
z literatury. Doplněna je řadou textů
informativního i praktického charakteru,
například: Vegetariánství v číslech a stanoviska expertů; 21 důvodů
proč
být vegetariánem; Galerie
slavných vegetariánů; Týrání zvířat – zákon, pověřené orgány, informace pro občany; Jak můžeš
pomoci zvířatům ty sám; Ochrana zvířat na internetu (seznam webových stránek). Ke knize je navíc
přiloženo DVD s tematickými filmy a fotoprezentacemi.

A nakonec ještě
vysvětlující poznámka autora Pavla Huba: „Knihkupectví jsou dnes plná knih, které
nikdy nemusely být napsány. Tato – ač
z ní sotva bude bestseller – však vzniknout musela.“

OBSAH

Úvodem ..……………………………­………………………………………………………………­………….... 7

Měl jsem rád klobásy a prejt (Předmluva) …………………………………­……………….……. 8

Bytostný vegetarián, nebo bytostný masožravec? ………………………………………….. 19
(Rozprava o podivínství druhu homo napříč kulturami a staletími)
Vladimír Šiler, filosof a religionista

A připravili velikonočního beránka… …………………………………­………………….……... 38
(Hra, v níž porážíme své bratry a sestry)
Marek Orko Vácha, biolog a katolický kněz

Pastýři či vlkodlaci? ……………….……………………………­………………………………………… 49
(Co dlužíme Františkovi z Assisi)
Matúš Kocian, ekolog a katolický kněz

Povídání přes oceán aneb Kam spějí potomci Buffalo Billa? ……………………….... 69
(Každému z nás, komu není osud zvířat lhostejný)
Jan Čejka, biochemik

Jsme jedné krve …………………………………­…………………………………………………………­.. 84
(Humanismus není jen pro lidi)
Jana Štroblová a Antonín Bajaja, Spisovatelé za práva zvířat

Pro vepře jsem dnes méně nebezpečným …………………………………­………………….. 95
(O čem sociologie pro jistotu mlčí)
Jan Keller, sociolog

Nepravá oběť, nesvatý grál …………………………………­………………………………………­.. 102
(Kde je zdroj současné masožravé otrlosti a sobectví)
Jan Kozák, historik kultury a religionista

Zdravě a bez masa k vyšší příčce evoluce …………………………………­………………… 116
(Jíst normálně není extrém)
Zbyněk Luňáček, praktický lékař

Když se chlapi s chutí poperou …………………………………­……………………………….­... 131
(S boxerem o jatkách, svalech a rostlinné výživě)
Jan Müller, mistr světa v thajském boxu

Mléko patří telatům …………………………………­…………………………………………………­.. 138
(Že prý welfare, v koncentrácích!)
Marcela Frei, Ochránci hospodářských zví­řat

Utrpení českých dojnic …………………………………­……………………………………………­.. 158
(Co na jogurt nenapíšou)
Lenka Štafová, agroekoložka

Soucit vůči zvířatům a shovívavost vůči lidem ……………………………..……………­.. 173
(Cítit jednotu je osvobozující)
Romana Šonková, Compassion in World Farming

Pohoda je vyvážený stav …………………………………­…………………………………………… 195
(Milovat zvířata znamená znát je)
Jiří Dousek, veterinář a pracovník v orgánech ochrany zvířat

Právní wrestling …………………………………­………………………………………­.……………… 217
(Jak otupit jezeďáckou ziskuchtivost)
Martin Hyťha, Děti Země

Ztracená čest řeznického stavu …………………………………­……………………………….­.. 224
(Co pozbylo řemeslo, jež potřeboval král?)
Zbyněk Kladiva, řezník-uzenář

Co viděla Ája na jatkách …………………………………­…………………………………………… 241
(Kdyby řízek mohl mluvit!)
Andrea Köhlerová, zdravotnická asistentka

Pláčou, i když bez slzí …………………………………­………………………………………………­.. 250
(Trochu jiní hrdinové filmového plátna)
Roman Rozumek, Otevři oči

Kastrace jsou všelék …………………………………­…………………………………………………. 264
(Co to mňouká z kontejneru?)
Kamila Pernická, výtvarnice

Je ochrana zvířat boj s větrnými mlýny? …………………………………­………………….. 270
(Jak se žije kočkám v Buranově a Bezpráví)
Hana Janišová, Pražský spolek ochránců zvířat

Bobika – výroba masa po vietnamsku …………………………………­………………….….. 287
(Stupidita ohlášených kontrol)
Marie Lokingová, vedoucí útulku pro psy

Na myslivce od lesa …………………………………­…………………………………………………­... 302
(Bez revíru ani ránu)
Jan Šťastný, Česká vegetariánská společnost

Srdce kontra kapitál …………………………………­…………………………………………………. 314
(Proč jsou ochránci zvířat mocným nepohodlní)
Marek Voršilka, Otevři oči

Láska, která neprochází žaludkem (Závěr) …………………………………­………………. 324

PŘÍLOHY

Americká etika …………………………………­……………………………………………………­.…… 343
Výpověď aktivistky ohz …...……………………………­……………………………………………­.. 348
Beránek Boží …………………………………­……………………………………………………………. 349
Křesťan neznamená řezník …………………………………­……………………………………… 350
Teologické meditace Matúše Kociana …………………………………­………………………. 353
Milan Kundera – přepis z knihy …………………………………­………………………………… 358
Otakar Štěrba – přepis z knihy …………………………………­…………………………………. 361
Matthew Scully – přepis z knihy …………………………………­……………………………….. 364
Vegetariánství v číslech a stanoviska expertů …………………………………­…………... 366
21 důvodů proč být vegetariánem …………………………………­…………………………… 370
Galerie slavných vegetariánů …………………………………­……………………………………. 375
Týrání zvířat – orgány a legislativa …………………………………­…………………………… 377
Jak můžeš pomoci zvířatům ty sám …………………………………­………………………….. 382
Přehled webových stránek …………………………………­………………………………………­.. 385
Využitá literatura …………………………………­……………………………………………………­.... 388
Poděkování …………………………………­……………………………………………………………­.… 391